Laatste nieuws

Stichting De Franse Hof opgericht
Meehelpen
Kostenraming aanleg tuin

Home » Archieven voor Clara Sander

Stichting De Franse Hof opgericht

Op 23 februari 2022 is de stichting De Franse Hof officieel door de notaris opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De doelomschrijving in de akte luidt als volgt:

Het verwezenlijken en het in stand houden van een duurzaam ingerichte, klimaatvriendelijke en openbaar toegankelijke stadstuin. Omsloten door de Fransestraat, Van Slichtenhorststraat, Timorstraat en Javastraat te Nijmegen, ter vergroting van de kwaliteit en de leefbaarheid van de omliggende wijk.

  • de aanleg, het onderhoud en het beheer van de stadstuin door buurtbewoners, vrijwilligers en derden door het bestuur aan te wijzen;
  • het (doen) organiseren in de stadstuin van culturele en maatschappelijke evenementen, exposities, lezingen, buurtactiviteiten en andere activiteiten op het gebied van hedendaagse kunst en (maatschappelijk en sociaal) welzijn;
  • het realiseren van de stadstuin als ontmoetingsplaats, veilige speelplek en openlucht buurthuis in een gevarieerde wijk ten behoeve van buurtbewoners en overig publiek;
  • het verwerven van de eigendom van de stadstuin en de toegang(en) daartoe, en
  • het verwerven van middelen in de vorm van subsidies en andere vormen van (financiële) ondersteuning in de ruimste zin van het woord.

De initiatiefnemers vormen nu het bestuur van de stichting. De oprichting van de stichting maakt het mogelijk om fondsen te gaan aanschrijven voor de financiering van onze plannen. Ook kunnen we nu vanuit de stichting contact opnemen met de gemeente, de provincie en andere organisaties.

Kun jij ons ook helpen? Meerdere omwonenden hebben aangegeven dat zij hun kennis en handen voor de tuin kunnen inzetten. Bijvoorbeeld voor fondsenwerving, onderhandelingen, inrichting van de tuin en het onderhoud.

Toch kunnen we nog steeds jouw hulp goed gebruiken. In deze fase zoeken we vooral mensen die ervaring hebben met projectmanagement en fondsenwerving. Of heb je misschien kennis op het gebied van watermanagement, hittestress of stedelijke ecologie. Of weet je iemand? Laat het ons dan vooral weten via info@fransehof.nl.

De KNHM foundation steunt het project de Franse Hof. Met de inzet van twee bevlogen professionals die ons adviseren en inspireren en hun kennis en netwerk met ons delen. Met het schetsen van een tuinontwerp door landschapsontwerpers van Arcadis. En binnenkort met een kostenraming van de ontwikkeling van de tuin.

Medio maart maakt Edwin van der Knoop, senior kostendeskundige bij Arcadis, een raming voor de bouwkundige onderdelen van de tuin. Hij doet dit op basis van bouwkundige tekeningen, een asbest inventarisatie, stukken over de kwaliteit van de grond (schone grond verklaring) en een bouwkundige inspectie ter plaatse.

Binnenkort verwachten we eveneens de eindversie van het tuinontwerp van Leonoor van Eck-van der Linden. Ook zij is werkzaam voor Arcadis.

Er ligt een prachtig aanbod van de Tarcisiusschool, afdeling groen. Ze willen ons straks gaan helpen bij het onderhoud van de tuin.

Op deze school is voor de specialisatiegroep groen een simulatiebedrijf opgericht. Het doel van dit initiatief is om werkervaring op te doen in de praktijk. En dat lukt goed. Zo werkt het simulatiebedrijf samen met een aantal bedrijven waar de leerlingen werkervaring opdoen. Bijvoorbeeld met Ouwehands Dierenpark, de Joodse begraafplaats en Natuurmonumenten. De groengroep pakt van alles aan. Spitten, sjouwen, kruien, bosmaaien, snoeien, zagen, planten, bladblazen, opruimen, grasmaaien en nog veel meer.

Ook leren de leerlingen dat het leuk is om anderen te helpen met de kennis die zij hebben opgedaan. De stadstuin Franse Hof past daar goed bij. De school geeft aan dat het prachtig is dat hun leerlingen op hun niveau kunnen assisteren om zo hun bijdrage te leveren. Dit is ook de reden dat de diensten van de specialisatiegroep zijn aangeboden.

De Tarcisiusschool probeert haar leerlingen te leren om verantwoord om te gaan met klanten, de omgeving en
gereedschappen. Via fondsenwerving beschikt de groengroep inmiddels over bijna alle machines op accu.

Begin 2021 hebben we online contact gezocht met verschillende andere buurtinitiatieven in Nederland. Want we willen graag weten hoe anderen met hetzelfde bijltje hebben gehakt.

We hebben bijvoorbeeld gesproken met de vereniging Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners (LSA) in Utrecht. Deze vereniging steunt buurtinitiatieven met kennis in plaats van geld. Ze kunnen ons helpen bij de vraag wat nodig is om van ons buurtinitiatief een succes te maken.

Ook hebben we opnieuw overlegd met een initiatiefnemer van de stadstuin Emma's Hof in Den Haag. Het was waardevol om over hun ervaringen te horen. Ze denken graag mee over onze praktische vragen.

Ten slotte Coehoorn Centraal. Dit burgerinitiatief staat voor de creatieve herontwikkeling van het Coehoorngebied in het centrum van Arnhem. Stadspark Coehoorn is een goene ontmoetingsplek en wordt door de buurt onderhouden. We hadden een leuk gesprek over de start van dit project.

Op 26 november was er voor de direct omwonenden een informatieavond. Vanwege Corona was het geen fysieke bijeenkomst, maar een ontmoeting via Zoom.

Van de ongeveer 55 adressen rond het IGAM-terrein hebben er 24 op de uitnodiging gereageerd. Een mooie eerste opkomst. Kort is er stilgestaan bij de voorgeschiedenis, de nieuwbouwplannen en het verzet tegen deze plannen door enkele buurtbewoners. Belangrijker was de respons uit de buurt op onze eerste schetsen van de gezamenlijke tuin. De volgende woordenwolk geeft een impressie van de reacties op onze plannen.

We zijn als initiatiefnemers heel blij met onze nieuwe website die gesponsord is door Frank Olthof van FORTE web publishing.

Frank heeft belangeloos deze prachtige website beschikbaar gesteld. Waarop jij goed kunt zien hoe onze tuin eruit gaat zien. En hoe ver we daarmee inmiddels zijn. Ook kunnen we vanuit de website nieuwsbrieven versturen. Precies wat we nodig hebben!

Dankjewel Frank!

Na een inventarisatie naar de mogelijkheden van het IGAM-terrein zijn we gaan rekenen, meten en tekenen. We hebben moodboards gemaakt om de sfeer in te kleuren.

In dit proces hebben we wederom de hulp gekregen van de KNHM foundation. We mochten Leonoor van der Linden – van Eck (landschapsontwerper bij ARCADIS landschapsarchitectuur & stedenbouw) vragen de tuin te ontwerpen. Leonoor werd geholpen door Ferry Streng (landschapsontwerper en fotograaf) en Rianne van Setten (stagiaire). Samen maakten ze de eerste schetsen van de tuin.

Op 26 november zijn deze schetsen voor het eerst gedeeld met de omwonenden. Met nog volop ruimte voor de invulling van het definitieve tuinontwerp. Bekijk het tuinontwerp hier.

De eerste stappen zijn gezet. Een initiatiefgroep van vijf omwonenden heeft het plan opgepakt om het IGAM-terrein om te toveren naar een prachtige, omsloten binnentuin.

Maar om te komen van een plan naar een goed lopend project is nog niet zo gemakkelijk. Gelukkig hebben wij al snel de steun gekregen van de KNHM foundation. Uit hun netwerk van bevlogen professionals hebben wij nu de hulp van Jan Jans en Dolf Logemann. Zij adviseren ons, inspireren ons en delen hun kennis en netwerk.

De initiatiefgroep bestaat uit:

  • Marco Sotthewes (Timorstraat)
  • Clara Sander (Fransestraat)
  • Martijn Bakker (Van Slichtenhorststraat)
  • Vincent Vleeshouwers (Fransestraat)
  • Inge Veltmans (Fransestraat)
Wij vinden het geweldig als je mee wilt doen met ons buurtinitiatief. Als vriend, sponsor of met het maken en uitvoeren van de plannen. We kunnen je hulp goed gebruiken! Vul dit formulier in of mail naar info@fransehof.nl. Lees verder »
FORTE web publishing
KNHM Foundation