Laatste nieuws

Stichting De Franse Hof opgericht
Meehelpen
Kostenraming aanleg tuin

Home » Ervaringen van andere buurtinitiatieven

Ervaringen van andere buurtinitiatieven

Begin 2021 hebben we online contact gezocht met verschillende andere buurtinitiatieven in Nederland. Want we willen graag weten hoe anderen met hetzelfde bijltje hebben gehakt.

We hebben bijvoorbeeld gesproken met de vereniging Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners (LSA) in Utrecht. Deze vereniging steunt buurtinitiatieven met kennis in plaats van geld. Ze kunnen ons helpen bij de vraag wat nodig is om van ons buurtinitiatief een succes te maken.

Ook hebben we opnieuw overlegd met een initiatiefnemer van de stadstuin Emma's Hof in Den Haag. Het was waardevol om over hun ervaringen te horen. Ze denken graag mee over onze praktische vragen.

Ten slotte Coehoorn Centraal. Dit burgerinitiatief staat voor de creatieve herontwikkeling van het Coehoorngebied in het centrum van Arnhem. Stadspark Coehoorn is een goene ontmoetingsplek en wordt door de buurt onderhouden. We hadden een leuk gesprek over de start van dit project.

Wij vinden het geweldig als je mee wilt doen met ons buurtinitiatief. Als vriend, sponsor of met het maken en uitvoeren van de plannen. We kunnen je hulp goed gebruiken! Vul dit formulier in of mail naar info@fransehof.nl. Lees verder »
FORTE web publishing
KNHM Foundation