Laatste nieuws

Stichting De Franse Hof opgericht
Meehelpen
Kostenraming aanleg tuin

Home » Stichting De Franse Hof opgericht

Stichting De Franse Hof opgericht

Op 23 februari 2022 is de stichting De Franse Hof officieel door de notaris opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De doelomschrijving in de akte luidt als volgt:

Het verwezenlijken en het in stand houden van een duurzaam ingerichte, klimaatvriendelijke en openbaar toegankelijke stadstuin. Omsloten door de Fransestraat, Van Slichtenhorststraat, Timorstraat en Javastraat te Nijmegen, ter vergroting van de kwaliteit en de leefbaarheid van de omliggende wijk.

  • de aanleg, het onderhoud en het beheer van de stadstuin door buurtbewoners, vrijwilligers en derden door het bestuur aan te wijzen;
  • het (doen) organiseren in de stadstuin van culturele en maatschappelijke evenementen, exposities, lezingen, buurtactiviteiten en andere activiteiten op het gebied van hedendaagse kunst en (maatschappelijk en sociaal) welzijn;
  • het realiseren van de stadstuin als ontmoetingsplaats, veilige speelplek en openlucht buurthuis in een gevarieerde wijk ten behoeve van buurtbewoners en overig publiek;
  • het verwerven van de eigendom van de stadstuin en de toegang(en) daartoe, en
  • het verwerven van middelen in de vorm van subsidies en andere vormen van (financiële) ondersteuning in de ruimste zin van het woord.

De initiatiefnemers vormen nu het bestuur van de stichting. De oprichting van de stichting maakt het mogelijk om fondsen te gaan aanschrijven voor de financiering van onze plannen. Ook kunnen we nu vanuit de stichting contact opnemen met de gemeente, de provincie en andere organisaties.

Wij vinden het geweldig als je mee wilt doen met ons buurtinitiatief. Als vriend, sponsor of met het maken en uitvoeren van de plannen. We kunnen je hulp goed gebruiken! Vul dit formulier in of mail naar info@fransehof.nl. Lees verder »
FORTE web publishing
KNHM Foundation