Laatste nieuws

Stichting De Franse Hof opgericht
Meehelpen
Kostenraming aanleg tuin

Home » Procedure

Ervaringen van andere buurtinitiatieven

Begin 2021 hebben we online contact gezocht met verschillende andere buurtinitiatieven in Nederland. Want we willen graag weten hoe anderen met hetzelfde bijltje hebben gehakt.

We hebben bijvoorbeeld gesproken met de vereniging Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners (LSA) in Utrecht. Deze vereniging steunt buurtinitiatieven met kennis in plaats van geld. Ze kunnen ons helpen bij de vraag wat nodig is om van ons buurtinitiatief een succes te maken.

Ook hebben we opnieuw overlegd met een initiatiefnemer van de stadstuin Emma's Hof in Den Haag. Het was waardevol om over hun ervaringen te horen. Ze denken graag mee over onze praktische vragen.

Ten slotte Coehoorn Centraal. Dit burgerinitiatief staat voor de creatieve herontwikkeling van het Coehoorngebied in het centrum van Arnhem. Stadspark Coehoorn is een goene ontmoetingsplek en wordt door de buurt onderhouden. We hadden een leuk gesprek over de start van dit project.

Op 26 november was er voor de direct omwonenden een informatieavond. Vanwege Corona was het geen fysieke bijeenkomst, maar een ontmoeting via Zoom.

Van de ongeveer 55 adressen rond het IGAM-terrein hebben er 24 op de uitnodiging gereageerd. Een mooie eerste opkomst. Kort is er stilgestaan bij de voorgeschiedenis, de nieuwbouwplannen en het verzet tegen deze plannen door enkele buurtbewoners. Belangrijker was de respons uit de buurt op onze eerste schetsen van de gezamenlijke tuin. De volgende woordenwolk geeft een impressie van de reacties op onze plannen.

We zijn als initiatiefnemers heel blij met onze nieuwe website die gesponsord is door Frank Olthof van FORTE web publishing.

Frank heeft belangeloos deze prachtige website beschikbaar gesteld. Waarop jij goed kunt zien hoe onze tuin eruit gaat zien. En hoe ver we daarmee inmiddels zijn. Ook kunnen we vanuit de website nieuwsbrieven versturen. Precies wat we nodig hebben!

Dankjewel Frank!

De eerste stappen zijn gezet. Een initiatiefgroep van vijf omwonenden heeft het plan opgepakt om het IGAM-terrein om te toveren naar een prachtige, omsloten binnentuin.

Maar om te komen van een plan naar een goed lopend project is nog niet zo gemakkelijk. Gelukkig hebben wij al snel de steun gekregen van de KNHM foundation. Uit hun netwerk van bevlogen professionals hebben wij nu de hulp van Jan Jans en Dolf Logemann. Zij adviseren ons, inspireren ons en delen hun kennis en netwerk.

De initiatiefgroep bestaat uit:

  • Marco Sotthewes (Timorstraat)
  • Clara Sander (Fransestraat)
  • Martijn Bakker (Van Slichtenhorststraat)
  • Vincent Vleeshouwers (Fransestraat)
  • Inge Veltmans (Fransestraat)
Wij vinden het geweldig als je mee wilt doen met ons buurtinitiatief. Als vriend, sponsor of met het maken en uitvoeren van de plannen. We kunnen je hulp goed gebruiken! Vul dit formulier in of mail naar info@fransehof.nl. Lees verder »
FORTE web publishing
KNHM Foundation