Meer hierover

Geschiedenis bouwplannen

In 2010 waren er plannen om de IGAM-garage te slopen en in de plaats daarvan een appartementenblok te bouwen. Daarvoor […]

Laatste nieuws

Stichting De Franse Hof opgericht
Meehelpen
Kostenraming aanleg tuin

Home » Voortgang

Voortgang

De aanleiding voor De Franse Hof ligt al in 2010 als er plannen zijn om de IGAM-garage te slopen en er appartementen te gaan bouwen. Lees meer daarover in dit korte overzicht.

Hierna vind je een tijdslijn van de ontwikkelingen sinds het buurtinitiatief voor De Franse Hof. Je kunt lezen hoe ver het staat met onze plannen en wat we nog gaan doen.

februari 2020Een nieuw initiatief is gestart door bewoners uit de Fransestraat, Van Slichtenhorststraat en de Timorstraat. Het doel is het realiseren van een gezamenlijke stadstuin op het IGAM-terrein. Als snel wordt dit initiatief gesteund door de KNHM foundation. Zie nieuwsbericht van april 2020
augustus 2020Via de KNHM foundation is Arcadis ingeschakeld. Daarmee is de inrichting van het binnenterrein professioneel opgepakt. De eerste schetsontwerpen zijn gemaakt. Deze zijn in oktober verder uitgewerkt. Zie nieuwsbericht van oktober 2020
november 2020Op 26 november is de eerste informatieavond voor de direct omwonenden van het IGAM-terrein. De ontwerpen zijn met de aanwezigen gedeeld. Reacties zijn opgehaald. De website fransehof.nl is gepubliceerd. Zie nieuwsbericht van november 2020
januari
2021
De reacties van de omwonenden op de eerste schetsen zijn meegenomen in de verdere plannen. Enkele omwonenden hebben aangegeven welke expertise zij voor de tuin kunnen inzetten.
februari
2021
Contact is opgenomen met andere buurtinitiatieven in Nederland, voor overleg en het ophalen van informatie. Zie nieuwsbericht van februari 2021
juni 2021Medio juni heeft Arcadis op basis van bouwkundige tekeningen, asbest inventarisatie, verklaringen over schone grond en een bouwkundige inspectie ter plaatse een kostenberaming van de ontwikkeling van de tuin gemaakt.
juni 2021De werkgroep fondsenwerving is gestart.
september 2021Fondsaanvragen schrijven betekent verdere uitwerking van de plannen. Een van de doelstellingen van de tuin is bij te dragen aan het oplossing van hittestress en klimaatadaptatie. De gemeente heeft aangegeven dat ook hittestress in onze wijk een probleem is.
oktober 2021Stichting De Franse Hof wordt opgericht als het schrijven van de eerste fondsaanvragen naar een eindfase gaat. Contact met de notaris is gelegd, het voorwerk gedaan. Direct na het oprichten van de stichting wordt de ANBI-status aangevraagd.
februari 2022De stichting De Franse Hof is officieel opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Zie nieuwbericht van februari 2022

Planning

2022

2022 zal in het teken staan van de verdere uitvoering van de plannen en de financiering daarvan. :
- Begroting en projectplan maken;
- De wijk informeren over de plannen;
- Steun vanuit de gemeente verbreden;
- Steun en expertise vanuit de wijk aan de tuinplannen verbinden;
- Communiceren en het vergroten van draagvlak;
- Aanschrijven van fondsen en subsidieverstrekkers;
- Op andere wijze geld binnenhalen;
- Aankooponderhandelingen doen voor de grond;
- Offertes vragen voor de tuininrichting;
- Verzoek indienen tot het wijzigen van het bestemmingsplan
- Aanvragen van de benodigde vergunningen
2023In 2023 gaat misschien de schop al in de grond.

Wij vinden het geweldig als je mee wilt doen met ons buurtinitiatief. Als vriend, sponsor of met het maken en uitvoeren van de plannen. We kunnen je hulp goed gebruiken! Vul dit formulier in of mail naar info@fransehof.nl. Lees verder »
FORTE web publishing
KNHM Foundation