Laatste nieuws

Stichting De Franse Hof opgericht
Meehelpen
Kostenraming aanleg tuin

Home » Voortgang » Geschiedenis bouwplannen

Geschiedenis bouwplannen

In 2010 waren er plannen om de IGAM-garage te slopen en in de plaats daarvan een appartementenblok te bouwen. Daarvoor was een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Vanuit de buurt werdt bezwaar aangetekend. Twee bewoners uit de Fransestraat zetten door tot aan de Raad van State. Het beroep van de bewoners uit de Fransestraat werd door de Raad van State gegrond verklaard en de bouwplannen gingen van tafel.

In 2016 waren er nieuwe bouwplannen. Dit keer voor de bouw van drie of vier woningen. Een groep bewoners uit de Fransestraat en de Timorstraat kwam in actie. Onder meer door Nijmeegse politieke partijen uit te nodigen om zelf te ervaren hoe klein het perceel tussen de omliggende huizen is. Bouwen zou resulteren in te weinig licht, te weinig privacy en geluidsoverlast (het terrein tussen de hoge huizen fungeert als een klankkast). In 2017 werd het plan ingetrokken.

Een initiatiefgroep van bewoners uit met name de Fransestraat startte in 2017 met brainstormen over mogelijke bestemmingen van het IGAM-terrein. Verschillende opties passeerden de revue, zoals gezamenlijke aankoop van de garage, zelf bouwen of een tuin aanleggen. De plannen werden niet verder uitgewerkt en de werkgroep hield op te bestaan.

Sinds februari 2020 is er een nieuw buurtinitiatief voor De Franse Hof.

Wij vinden het geweldig als je mee wilt doen met ons buurtinitiatief. Als vriend, sponsor of met het maken en uitvoeren van de plannen. We kunnen je hulp goed gebruiken! Vul dit formulier in of mail naar info@fransehof.nl. Lees verder »
FORTE web publishing
KNHM Foundation