Laatste nieuws

Stichting De Franse Hof opgericht
Meehelpen
Kostenraming aanleg tuin

Home » Tuinontwerp » Wat willen we? Wat kan?

Wat willen we? Wat kan?

Samen met Arcadis hebben we gekeken waar we tegenaan lopen als we op het terrein van IGAM een buurttuin willen realiseren. Dan gaat het niet alleen om de inrichting van de tuin, maar bijvoorbeeld ook om veiligheid, toegang en duurzaamheid.

Onze inzet is een groene oase in de buurt. Een ontmoetingsplek voor iedereen of gewoon een plek om even tot rust te komen. Met veel bloemen voor de omwonenden, voor de insecten en voor de vogels. Met redelijk robuuste planten en ook een beetje onderhoudsvriendelijk. Maar wat kunnen we realiseren op een oppervlakte van ongeveer 1.300 m2. Een mooie rechte lap grond is het niet. Na een smalle toegangsweg, die haaks op het achterliggende terrein staat, ontvouwt zich een omsloten gebied. Het perceel loopt taps toe.

Hoogteverschillen en muren

We hebben een oplossing moeten vinden voor met hoogteverschil op het binnenterrein. Erg opvallend is het niet omdat de buitenmuur van de garage de hoogteverschillen aan het oog onttrekt. Aan de kant van de Timorstraat loopt een achterom, flink hoger dan de rest van het terrein. Aan de zijde van de Fransestraat is dat anders. Daar is de grond lager en grenst de muur van de garage direct aan de oude muren van de tuinen. Zomaar slopen van deze muren is dus geen goed idee. 

Maar voor alles is een oplossing. In de eerste tekeningen van de tuin zijn al verschillende mogelijkheden aangedragen. De huidige buitenmuren kunnen grotendeels in het ontwerp worden ingepast. Overigens bieden hoogteverschillen ook kansen. Hoe leuk is het om van het verschil in hoogte gebruik te maken. Kunnen we bijvoorbeeld ook water laten stromen?

Spelende kinderen

Kinderen zijn welkom in onze tuin. Maar in de tuin komen geen speeltoestellen. Het plein van de school aan de Timorstraat is al ingericht als speelplaats en voorzien van allerlei speelmogelijkheden. Ook voor de buurtkinderen.

Wij geven de gezamenlijke tuin het accent 'rustige tuin': dus groen, bloemen, pluktuin, ontmoeten maar ook relaxen en samen werken in de tuin. En spelende kinderen kunnen zelfstandig van alles doen en ontdekken, zoals een wilgentenenhuisje of een insectenhotel.

Toegang

Toegankelijkheid en veiligheid zijn thema’s waarover we vaak hebben gesproken. Voor de veiligheid van de omliggende woningen is het wenselijk dat de tuin 's-avonds kan worden afgesloten met een hek. Het lijkt er echter op dat enkele bewoners van de Timorstraat en de Javastraat een recht van overpad hebben, voor hun ‘achterom’.

Hiervoor is een oplossing gevonden door in het ontwerp het paadje achter de huizen van de Timorstraat door te trekken en daarvoor een afzonderlijk hek te plaatsen. De tekeningen liggen er, de precieze invulling komt later, in goed overleg met de direct betrokkenen.

Showroom

In iedere tuin hoort een tuinhuisje, wel zo gemakkelijk voor de opslag van materiaal om de tuin te onderhouden. Plan is om de showroom van de garage te laten staan, in ieder geval voor een deel daarvan. Voor een tuinhuisje heel riant. Een stuk wordt afgebroken en vervangen door een pergola. Daarmee creëren we meer ruimte bij de ingang en concentreren we het ontmoeten vooral in dit gedeelte van de tuin.

Duurzaamheid

Een binnentuin is niet alleen groen. Het is ook blauw. Hoe kunnen we bijdragen aan een betere wereld? Met zonnepanelen op het dak van de showroom is er in ieder geval plaats voor het opwekken van energie.

Maar kunnen we ook watermanagement en waterbuffering inpassen in de plannen? Dit laatste wordt nog onderzocht. Er zijn voorzieningen ingetekend om water goed te laten weglopen, om de gevolgen van stortbuien beter te managen. Helemaal uitgedacht is dit nog niet. Ook bij het verminderen van hittestress binnen het woonblok hebben we stilgestaan. Maar ook hiervoor geldt dat dit nog niet is uitgewerkt. Conclusie: voor het thema duurzaamheid zoeken we nog expertise. Wie kan ons helpen?

Wij vinden het geweldig als je mee wilt doen met ons buurtinitiatief. Als vriend, sponsor of met het maken en uitvoeren van de plannen. We kunnen je hulp goed gebruiken! Vul dit formulier in of mail naar info@fransehof.nl. Lees verder »
FORTE web publishing
KNHM Foundation